Na czym polega split payment?

Split payment jest to tak zwana metoda podzielonej płatności. Funkcjonuje ona w przepisach od lipca 2018 r. Natomiast od pierwszego listopada metoda ta jest obowiązkowa dla niektórych przedsiębiorców. Wiele osób zastanawia się, na czym polega split payment. Warto się tego dowiedzieć.

Na czym polega split payment?
Split payment jest mechanizmem podzielonej płatności za różnego rodzaju faktury, które są wystawiane. Metoda ta w dużej mierze polega na podzieleniu kwoty faktury na jej kwotę netto, a także podatek VAT. Dlatego też przedsiębiorca, który stosuje taką metodę posiada w swoim banku dwa rachunki. Jeden z nich przeznaczony jest konkretnie do wykonywania rozliczeń firmowych, a drugi dotyczy wyłącznie podatku VAT. Na konto rozliczeniowe przedsiębiorcy wpływa kwota netto za fakturę. Natomiast na konto VAT wpływa reszta kwoty, która dedykowana jest podatkowi VAT. Warto o tym pamiętać podczas wykonywania rozliczeń firmowych.

Kogo dotyczy split payment?
Split payment dotyczy przede wszystkim transakcji, które są realizowane pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, a nie pomiędzy przedsiębiorcą, a osobą prywatną. Dzielenie płatności dotyczy wyłącznie takich kwot, które przekraczają piętnaście tysięcy złotych. W niektórych branżach rozliczanie się z wykorzystaniem metody split payment jest obowiązkowe. Wśród nich można między innymi wymienić branże związane z następującymi elementami:
– elektronika,
– odpady,
– paliwa,
– części do pojazdów,
– węgiel,
– roboty budowlane.

Zobacz również ᐅ  3 błędy popełniane w optymalizacji strony sklepu internetowego

Księgowość split payment
W przypadku korzystania z metody split payment konieczne jest wystawianie faktur ze specjalną adnotacją. Może brzmieć ona przykładowo „mechanizm podzielonej płatności”. Będzie to informacja, z której z całą pewnością skorzysta bank w przypadku wykonywania rozliczeń. Jeśli na fakturze nie będzie znajdowała się specjalna adnotacja to podatnik będzie mógł ją poprawić poprzez wystawienie faktury korygującej, na której będą zawarte wszystkie niezbędne informacje. Jest to bardzo istotna kwestia podczas wykonywania rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Podzielona płatność a VAT
Pieniądze, które znajdują się na koncie związanym z podatkiem VAT mogą być wykorzystywane w szczególności do spłaty tego rodzaju podatku, jednak nie tylko. Wśród możliwych płatności można wymienić między innymi następujące:
– wpłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
– wpłata podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usług,
– zwrot kwoty VAT, który wynika z wystawionej korekty.
Warto zwrócić na to szczególną uwagę podczas wykonywania firmowych rozliczeń.

Sankcje
Za brak split payment w przypadku, gdy jest to wymagane mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę konkretne sankcje finansowe. O ich ewentualnej wysokości mogą decydować urzędnicy Urzędu Skarbowego, a także sam Naczelnik Urzędu Skarbowego. Dlatego warto wykorzystać metodę split payment w swojej działalności, jeśli tylko istnieje taka konieczność.

Powiązane artykuły

Zobacz również ᐅ  Nowe przepisy podatkowe w 2020 roku. Sprawdź, co się zmieniło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *